บริษัท คิทเช่น ไฮเทค จำกัด

ดำเนินงานออกแบบให้คำปรึกษา จัดซื้อจัดหา และติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส รวมถึงงานระบบที่ใช้ในเครื่องครัว เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแก๊ส ระบบดูดควันและระบบระบายอากาศแบบครบวงจร (Turnkey Project) เป็นระบบที่ได้มาตรฐานของครัวสากลทั่วโลก รวมทั้งการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องครัวทุกยี่ห้อ

งานที่เราทำสินค้าทั้งหมด

ผู้ก่อตั้ง: Mr. Hans Werner Vogt, C.E.O

ผู้ก่อตั้ง: คุณจินตนา โฟ๊ก, Managing Director

ประวัติความเป็นมา

บริษัท คิทเช่น ไฮเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมครุภัณฑ์เครื่องครัวมากกว่า 20 ปี ดำเนินงานออกแบบ ให้คำปรึกษา จัดซื้อจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส รวมถึงงานระบบที่ใช้กับเครื่องครัวโดยมุ่งเน้นในการให้บริการแบบ ครบวงจร อีกทั้งยังมีศักยภาพในการรับงานในลักษณะ โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key Project) ซึ่งทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ประสานงาน ด้วยทีมงานอันแข็งแกร่งที่พรั่งพร้อมด้วย ประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญ ซึ่งสามารถตอบสนองลูกค้าทั้งในด้านบริการ ก่อนและหลังขายได้ ทำให้ปัจจุบันบริษัท ได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับรองให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น

บริการของเรา

งานออกแบบครัว ผลิตและติดตั้ง

บริษัท มีทีมออกแบบที่เชี่ยวชาญในเรื่องครุภัณฑ์เครื่องครัวเป็นอย่างดี พร้อมนำเสนอออกแบบงานให้ลูกค้าได้ พิจารราเป็นที่พอใจและเหมาะสมกับงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหลังจากตกลงซื้อแล้ว ฝ่ายผลิตจะดำเนินการผลิตครุภัณฑ์ครัวสแตนเลสคุณลักษณะความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นฝ่ายติดตั้งจะให้บริการติดตั้งเครื่องครัวตามแบบแปลนที่ได้เลือกพร้อมปรับระดับงานให้เหมาะสมกับงานในพื้นที่นั้นๆ

งานปรับปรุงครัวเก่า และงานซ่อมบำรุง

ไม่เพียงแต่ห้องครัวใหม่ที่ลูกค้าได้ซื้อกับทางบริษัท เท่านั้น ห้องครัวเดิมของลูกค้าที่เก่า ชำรุด ทางบริษัท สามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงแบบครัวให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง นอกจากบริษัท มีการบริการงานซ่อมบำรุงเครื่องครัวทั่วไปโดยมีลูกค้าสามารถเลือกทำสัญญาเป็นงานซ่อมบำรุง เป็นแบบไตรมาศ รายปี หรือจะเสนอซ่อมเป็นรายชิ้น ซึ่งบริษัท จะใช้อุปกรณ์อะไหล่ได้มาตรฐาน และดำเนินงานซ่อมโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำให้อายุการใช้งานของเครื่องครัวยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น